Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец ноември 2015 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 43% ръст на премийния си  приход през месец ноември до 18.1 милиона евро спрямо 12.6 милиона евро за съпоставимия месец на 2014 година
За първите единадесет месеца на 2015 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 47.7% ръст на премийния приход, който е в размер на 206.6 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 139.8 милиона евро, реализирани през същия период на 2014 година. Ръстът на премийния приход по Гражданска отговорност на автомобилистите при Евроинс Румъния в голяма степен се дължи на значителното увеличение на цените, следвайки общите тенденции на пазара. Заедно с това, всяко увеличение на продадените полици е подкрепено с детайлна сегментация, целяща максимално намаляване на риска.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 55.7% ръст в продажбите с 299  автомобила  през месец ноември 2015 спрямо реализираните 192 броя през месец ноември 2014. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от  Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 104 продажби, следвани от Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati)  с 80 продажби, Стар Моторс (Mazda) с 58 продажби, Нисан София (Nissan) – 46 бр. и Булвария  (Opel, Chevrolet) с 11 продадени автомобила. За първите единадесет месеца на 2015 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 6.3% ръст с реализираните 3348 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 3150 броя за същия период на 2014 година.

За допълнителна информация, моля, кликнете тук