Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец октомври 2012 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП  отчита 3.9% ръст на общия премиен приход през месец октомври с резултат по този показател в размер на 11.7 милиона евро спрямо 11.3 милиона евро за същия месец на 2011.  За първите десет месеца на годината ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 35.2% ръст на премийния приход, който е в размер на 122.1 милиона евро по предварителни данни спрямо 90.3 милиона евро, реализирани през януари - октомври 2011 година. С най-добро представяне на база предходната година е Евроинс Румъния, отчитайки ръст от 51.5%, следван от Евроинс България – 9.7% и Евроинс Македония с 4.3%. Здравноосигурителната компания в групата отчита близо 2 милиона евро премиен приход за периода, което е ръст в размер на 57.1% в сравнение със съпоставимия период на 2011 година .

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчете общо 184  продадени автомобила през месец октомври спрямо реализираните 231 броя през месец октомври 2011.  Най-голям брой продажби за месеца реализират Нисан София (Nissan, Renault, Dacia) със 73 продажби общо, следвани от Стар Моторс (Mazda) с 50 продажби. Булвария (Opel,Chevrolet)  реализира общо 39 продажби през октомври, а Ауто Италия (Fiat, Lancia) е с 20 продажби. За първите десет месеца на 2012 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 14.1% спад в продажбите на нови леки и лекотоварни автомобили с реализираните 1 819 продажби спрямо 2 118 броя за съпоставимия период на 2011 година. 
 
Пълната информация можете да прочетете тук