Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец октомври 2013 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 8.2% ръст на премийния приход през месец октомври, който е в размер на 12.7 милиона евро общо спрямо 11.7 милиона евро за съпоставимия месец на 2012 година. За първите десет месеца на годината ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 7% ръст на премийния приход, достигайки 130.8 милиона евро по предварителни данни спрямо 122.2 милиона евро, реализирани през януари–октомври 2012 година.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 64.7% ръст в продажбите с 303  автомобила  през месец октомври 2013 спрямо реализираните 184 броя през месец октомври 2012. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Еспас Ауто (Renault, Dacia) с реализираните 165 продажби, следвани от Нисан София (Nissan) с 53 продадени автомобила, Булвария (Opel, Chevrolet) – 33 бр., Стар Моторс (Mazda) – 31 бр. и Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) – 21 бр., ). За първите десет месеца на 2013 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 2070 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили спрямо 1819 броя за съпоставимия период на 2012 година.

Пълната информация можете да прочетете тук