Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец октомври 2014 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 5.15% ръст на премийния си  приход през месец октомври до 13.5 милиона евро спрямо 12.8 милиона евро за съпоставимия месец на 2013 година. За първите десет месеца на 2014 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 5.3% спад на премийния приход, който е в размер на  близо 124 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 130.9 милиона евро, реализирани през същия период на 2013 година. При Евроинс България продължава тенденцията за балансиране на портфолиото като през месец октомври се наблюдава ръст от над 50% на немоторните застрахователни линии. От началото на годината компанията има почти двукратно нарастване на обемите по застраховка Имущество. В резултат на последователната политика на компанията, ориентирана към ръст на немоторния бизнес, към края на октомври делът на немоторните застраховки достига почти 30% от общия премиен приход. Същевременно се наблюдава стабилизиране на обемите по застраховка Каско на МПС, дължащо се на добрите продажби на автомобилните марки в Авто Юнион. От началото на годината ръстът по Каско на МПС е 4%. Единствено ГО на автомобилистите отбелязва спад от около 10%, което е следствие от политиката на компанията за намаляване на полиците по някои рискови категории МПС като например тежките влекачи. Силен ръст по застраховки Имущество отбелязва и Евроинс Македония, която от началото на годината отчита над 30% увеличение. Немоторните застраховки заемат близо 30% от общия премиен приход на компанията.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 20.3% спад в продажбите с 240  автомобила  през месец октомври 2014 спрямо реализираните 301 броя през месец октомври 2013. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 107 продажби, следвани от Стар Моторс (Mazda) с 58 продадени автомобила,  Нисан София (Nissan) – 30 бр., Булвария (Opel, Chevrolet) – 28 бр.  и Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) – 17 бр. 
За първите десет месеца на 2014 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 43% ръст с реализираните 2956 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 2067 броя за съпоставимия период на 2013 година.

За повече информация, моля, кликнете тук