Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец октомври 2015 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 43.1% ръст на премийния си  приход през месец октомври до 18.8 милиона евро спрямо 13.2 милиона евро за съпоставимия месец на 2014 година
За първите десет месеца на 2015 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 48.2% ръст на премийния приход, който е в размер на 188.5 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 127.2 милиона евро, реализирани през същия период на 2014 година. Ръстът на премийния приход по Гражданска отговорност на автомобилистите при Евроинс Румъния в голяма степен се дължи на значителното увеличение на цените, следвайки общите тенденции на пазара. Заедно с това, всяко увеличение на продадените полици е подкрепено с детайлна сегментация, целяща максимално намаляване на риска.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 6.7% ръст в продажбите с 256  автомобила  през месец октомври 2015 спрямо реализираните 240 броя през месец октомври 2014. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от  Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 89 продажби, следвани от Стар Моторс (Mazda) и Нисан София (Nissan) с по 50 продажби, Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) – 43 бр. и Булвария  (Opel, Chevrolet) с 24 продадени автомобила. За първите десет месеца на 2015 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 3.1% ръст с реализираните 3049 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 2958 броя за същия период на 2014 година. Високите продажби през първите месеци на миналата година се дължат на сключени големи корпоративни сделки, както вътрешногрупови, така и с външни клиенти.

За допълнителна информация, моля, кликнете тук