Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец септември 2012 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП  отчита 12.5% ръст на общия премиен приход през месец септември с резултат по този показател в размер на 9.8 милиона евро спрямо 8.7 милиона евро за същия месец на 2011. За първите девет месеца на годината ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 40% ръст на премийния приход, който е в размер на 110.5 милиона евро по предварителни данни спрямо 79 милиона евро, реализирани през януари - септември 2011 година. С най-добро представяне на база предходната година е Евроинс Румъния, отчитайки ръст от 58.2%, следван от Евроинс България – 10.9% и Евроинс Македония със 6.1% ръст. Здравноосигурителната компания в групата отчита 1.9 милиона евро премиен приход за периода, което е ръст в размер на 62.8% в сравнение със съпоставимия период на 2011 година.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчете общо 152  продадени автомобила през месец август спрямо реализираните 178 броя през месец септември 2011.  Най-голям брой продажби за месеца реализират Нисан София (Nissan, Renault, Dacia) със 72 продажби общо, следвани от Стар Моторс (Mazda) с 33 продажби. Булвария (Opel,Chevrolet)  реализира общо 31 продажби през септември, а Ауто Италия (Fiat, Lancia) е с 14 продажби.
За първите девет месеца на 2012 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 13.9% спад в продажбите на нови леки и лекотоварни автомобили с реализираните 1 635 продажби спрямо 1 900 броя за съпоставимия период на 2011 година.

Пълната информация можете да прочетете тук