Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец септември 2013 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 37% спад на премийния приход през месец септември, който е в размер на 6.13 милиона евро общо спрямо 9.78 милиона евро за съпоставимия месец на 2012 година. Евроинс Румъния отчита спад от 50% за месеца, което е в резултат на наложената забрана от румънския регулатор за продажба на полици Гражданска отговорност за период от 3 седмици. В резултат на предприетите действия от страна на мениджмънта, процесът по възобновяване на продажбите  протече по най–благоприятния за компанията начин като към настоящия момент премийният приход на Евроинс Румъния вече е възстановен до предишните си нива. Същевременно, като резултат от следваната през настоящата година политика за диверсификация на портфолиото си, през месец септември Евроинс България отчита ръст по всички застрахователни линии с изключение на Гражданска отговорност на автомобилистите. За първите девет месеца на годината ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 6.9% ръст на премийния приход, достигайки 118 милиона евро по предварителни данни спрямо 110 милиона евро, реализирани през януари–септември 2012 година.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 62.7% ръст в продажбите с 244  автомобила  през месец септември 2013 спрямо реализираните 150 броя през месец септември 2012. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Еспас Ауто (Renault, Dacia) с реализираните 89 продажби, следвани от Нисан София (Nissan) с 83 продадени автомобила, Стар Моторс (Mazda) – 42 бр., Булвария (Opel, Chevrolet) – 23 бр. и Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) – 7 бр., ). За първите девет месеца на 2013 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 1767 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили спрямо 1635 броя за съпоставимия период на 2012 година.

За повече информация кликнете тук