Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец септември 2014 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 98.2% ръст на премийния си  приход през месец септември до 12.2 милиона евро спрямо 6.1 милиона евро за съпоставимия месец на 2013 година.  Ниският отчетен резултат на Евроинс Румъния през месец септември 2013 година е следствие от наложената тогава забрана от румънския регулатор за продажба на полици Гражданска отговорност за период от 3 седмици. За първите девет месеца на 2014 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 6.4% спад на премийния приход, който е в размер на 110.5 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 118.1 милиона евро, реализирани през същия период на 2013 година. 

При Евроинс България продължава тенденцията за балансиране на портфолиото като през месец септември се наблюдава ръст от близо 50% на немоторните застрахователни линии. От началото на годината компанията има почти двукратно нарастване на обемите по застраховка Имущество. В резултат на последователната политика на компанията, ориентирана към ръст на немоторния бизнес, към края на септември делът на немоторните застраховки достига почти 30% от общия премиен приход. Същевременно се наблюдава стабилизиране на обемите по застраховка Каско на МПС, дължащо се на добрите продажби на автомобилните марки в Авто Юнион. От началото на годината ръстът по Каско на МПС е около 5%. Единствено ГО на автомобилистите отбелязва спад от около 7%, което е следствие от политиката на компанията за намаляване на полиците по някои рискови категории МПС като например тежките влекачи. 

Силен ръст по застраховки Имущество отбелязва и Евроинс Македония, която от началото на годината отчита над 30% увеличение. Немоторните застраховки заемат близо 30% от общия премиен приход на компанията.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 14.4% ръст в продажбите с 278  автомобила  през месец септември 2014 спрямо реализираните 243 броя през месец септември 2013. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 153 продажби, следвани от Нисан София (Nissan)  с 41 продадени автомобила, Стар Моторс (Mazda) – 33 бр., Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) – 30 бр. и Булвария (Opel, Chevrolet) – 21 бр. За първите девет месеца на 2014 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 53.7% ръст с реализираните 2714 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 1766 броя за съпоставимия период на 2013 година. 

За допълнителна информация, моля, кликнете тук