Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец септември 2015 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 50.37% ръст на премийния си  приход през месец септември до 19.2 милиона евро спрямо 12.8 милиона евро за съпоставимия месец на 2014 година. За първите девет месеца на 2015 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 48.8% ръст на премийния приход, който е в размер на 169.6 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 114 милиона евро, реализирани през същия период на 2014 година. Ръстът на премийния приход по Гражданска отговорност на автомобилистите при Евроинс Румъния в голяма степен се дължи на значителното увеличение на цените, следвайки общите тенденции на пазара. Заедно с това, всяко увеличение на продадените полици е подкрепено с детайлна сегментация, целяща максимално намаляване на риска.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 21.1% спад в продажбите с 221  автомобила  през месец септември 2015 спрямо реализираните 280 броя през месец септември 2014. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от  Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 77 продажби, следвани от Стар Моторс (Mazda) с 58 продажби, Булвария  (Opel, Chevrolet) – 36 бр., Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati)– 32 бр. и Нисан София (Nissan) с 18 продадени автомобила. За първите девет месеца на 2015 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 2.8% ръст с реализираните 2 793 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 2 718 броя за същия период на 2014 година. Високите продажби през първите месеци на миналата година се дължат на сключени големи корпоративни сделки, както вътрешногрупови, така и с външни клиенти. 

За допълнителна информация, моля, кликнете тук