Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец септември 2016 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 24,3% ръст на премийния си  приход през месец септември  до 23,9 милиона евро спрямо 19,2 милиона евро за съпоставимия месец на 2015 година. За първите девет месеца на 2016 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 9,4% ръст на премийния приход, който е в размер на 185,6 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 169,6 милиона евро, реализирани през януари-септември 2015 година. Евроинс България отчита спад на премийния си приход през първите девет месеца с над 14%, което е в резултат на осчетоводените през м. май 2015 г. 11,6 милиона евро от активно презастраховане. Ако елиминираме описания еднократен ефект от презастраховането, то директният бизнес на Евроинс България е с 15,9% ръст за първите девет месеца на 2016 г. Евроинс Румъния регистрира 18,6% ръст на премиите за първите девет месеца на годината. Понастоящем, компанията акцентира върху качеството и диверсификацията на застрахователното си портфолио чрез детайлна сегментация на пазара, което значително намалява нивата на поетия риск. През настоящата година целта на мениджмънта е запазване на пазарните позиции и значително подобряване на финансовия резултат. ХДИ Украйна вече е част от групата на Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ), след като на 12 август германската TALANX Intertnational прехвърли 99% от акциите на украинското дружество на българската компания. Считано от 30 септември 2016 година, фирменото наименование на компанията е променено на Евроинс Украйна. За месец септември Евроинс Украйна отчита брутен премиен приход в размер на 372 хил. евро.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 21,7% ръст в продажбите с 269  автомобила  през месец септември 2016 спрямо реализираните 221 броя през месец септември 2015. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от  Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 95 продажби, следва Стар Моторс (Mazda) със 74 продажби, Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) с 50 продажби, Нисан София (Nissan) – 33 бр. и Булвария  (Opel, Chevrolet) със 17 продадени автомобила. За първите девет месеца на 2016 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 0.8% ръст с реализираните 2816 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 2793 броя за януари-септември 2015 година. 

За допълнителна информация, моля, кликнете тук