Комуникация и медии

Стар Моторс ще представя MAZDA и на македонския пазар

Стар Моторс ЕООД, изключителен представител на Мазда за България, е сред първите пет компании по продажби на марката в Европа за 2011 и 2012 година.След няколко поредни успешни години с Мазда в България, Стар Моторс ЕООД взе правата за представяне на японската марка и на македонския пазар. До края на м. април ще бъде отворен и продажбено-сервизен център в Скопие, където ще се предлагат всички нови модели, както и пълната гама сервизни услуги. Стар Моторс Скопие ще разполага с 500 кв.м. автосалон, както и 500 кв.м. сервиз на най-популярната локация за автомобилен бизнес в Скопие – улица Скупи.

През 2008 година Еврохолд България АД стъпи на македонския пазар със застрахователната компания Евроинс и лизинговата Евролийз Ауто. Евроинс Македония е със 7.3% пазарен дял за 2012 година сред общозастрахователните компании, опериращи на македонския пазар. Евролийз Ауто ДООЕЛ Македония до момента реализира устойчив ръст на вземанията по лизингови договори като само за първите 2 месеца на 2013 година, компанията успя да увеличи обемите нов бизнес, реализирайки 6% ръст на портфейла си. Предлаганата пакетна услуга от лизинг и застраховка, както и добрите отношения с местните дилъри на автомобилидоведоха до така описаните резултати. Очакванията на мениджмънта на компанията са след отварянето на представителство на Мазда в Македония, ръстът на новия бизнес да бъде още по-висок, при това без да е свързан с по-високи рискове, тъй като клиентите на Мазда, според вътрешната статистическа информация, са едни от най-добрите лизингополучатели от гледна точка на поетия кредитен риск.

Бизнесът на Еврохолд България АД е с фокус върху застрахователния бизнес, опериращ в тясно сътрудничество с лизинговия и автомобилния бизнес в Групата. Очакванията  на мениджмънта са в рамките на 1-2 години да развие и в Македония този бизнес модел, който успешно работи в България вече няколко години. Перспективите пред компанията са за още по-висок пазарен дял и по-добро позициониране на македонския пазар.