Комуникация и медии

Старком Холдинг АД записа цялото си участие в увеличението на капитала на Еврохолд България АД

Старком Холдинг АД записа цялото си участие в увеличението на капитала на Еврохолд България АД. Мажоритарният акционер притежава пряко 32 733 946 броя акции от капитала на емитента, представляващи  дял от 52.38 процента. Компанията ще внесе сумата по откритата набирателна сметка в сроковете, определени съгласно условията на емисията.

Увеличението на капитала на Еврохолд България АД се счита за успешно, само ако са записани и напълно заплатени най-малко 25 процента от предложените акции. Записвайки изцяло полагащите му се права, Старком Холдинг АД гарантира успешното приключване на процедурата по увеличение на капитала.