..
Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 11.05.2022
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
2.3 2.3 2.3 2.3 +4.55 2.28 2.24
Статистика за период: 
EUBG
Начална цена 2.06 15.11.2021
Последна цена 2.3 11.05.2022
Максимална цена 2.5 18.01.2022
Минимална цена 2 16.11.2021
Процентно изменение +10.68  
Стойностно изменение 0.22