..
Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 08.12.2021
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
2.08 2.04 2.04 2.06 -2.86 2.16 2.06
Статистика за период: 
EUBG
Начална цена 2.52 09.06.2021
Последна цена 2.04 08-12-2021
Максимална цена 2.66 09.07.2021
Минимална цена 1.9 29.09.2021
Процентно изменение -16.667  
Стойностно изменение -0.42