..
Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 11.08.2022
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
2.2 2.1 2.1 2.2 -4.55 0 0
Статистика за период: 
EUBG
Начална цена 2.34 14.02.2022
Последна цена 2.1 11.08.2022
Максимална цена 2.48 17.02.2022
Минимална цена 1.89 25.07.2022
Процентно изменение -10.256  
Стойностно изменение -0.24