..
Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 12.06.2024
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.55 1.51 1.55 1.52 -1.27 1.55 1.51
Статистика за период: 
EUBG
Начална цена 1.45 18.12.2023
Последна цена 1.55 12.06.2024
Максимална цена 1.7 29.12.2023
Минимална цена 1.23 18.03.2024
Процентно изменение +6.897  
Стойностно изменение 0.1