..
Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 03.08.2020
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.35 1.3 1.35 1.34 +3.05 0 0
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 1.5 04.02.2020
Последна цена 1.35 03.08.2020
Максимална цена 1.52 10.02.2020
Минимална цена 0.75 24.03.2020
Процентно изменение -10  
Стойностно изменение -0.15  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.