..
Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 10.01.2020
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.6 1.6 1.6 1.6 -3.03 0 0
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 2 22.07.2019
Последна цена 1.6 10.01.2020
Максимална цена 2.06 26.07.2019
Минимална цена 1.33 17.12.2019
Процентно изменение -20  
Стойностно изменение -0.4  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.