..
Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 26.11.2020
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.55 1.5 1.5 1.51 -0.66 0 0
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 1.25 02.06.2020
Последна цена 1.5 26.11.2020
Максимална цена 1.7 02.11.2020
Минимална цена 1.13 02.06.2020
Процентно изменение +20  
Стойностно изменение 0.25  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.