..
Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 16.09.2021
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
2.12 2.08 2.08 2.08 -2.8 0 0
Статистика за период: 
EUBG
Начална цена 2.52 23.03.2021
Последна цена 2.08 16.09.2021
Максимална цена 2.66 09.07.2021
Минимална цена 2.06 17.09.2021
Процентно изменение -17.46  
Стойностно изменение -0.44