..
Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 27.03.2023
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.45 1.43 1.45 1.44 +3.57 0 0
Статистика за период: 
EUBG
Начална цена 2.06 10.10.2022
Последна цена 1.45 27.03.2023
Максимална цена 2.06 10.10.2022
Минимална цена 1.06 20.03.2023
Процентно изменение -32.039  
Стойностно изменение -0.66