..
Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 23.09.2020
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.57 1.57 1.57 1.57 +4.67 1.57 1.5
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 0.9 30.03.2020
Последна цена 1.57 23.09.2020
Максимална цена 1.65 15.09.2020
Минимална цена 0.87 08.04.2020
Процентно изменение +76.667  
Стойностно изменение 0.69  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.