..
Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 14.04.2021
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
2.5 2.44 2.48 2.49 -0.8 0 0
Статистика за период: 
EUBG
Начална цена 1.56 19.10.2020
Последна цена 2.48 14.04.2021
Максимална цена 2.78 20.01.2021
Минимална цена 1.47 29.10.2020
Процентно изменение +58.974  
Стойностно изменение 0.92