..
Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 16.09.2019
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.99 1.99 1.99 1.99 +6.42 0 0
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 1.85 25.03.2019
Последна цена 1.99 16.09.2019
Максимална цена 2.08 25.06.2019
Минимална цена 1.7 28.03.2019
Процентно изменение +2.703  
Стойностно изменение 0.05  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.