..
Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 15.11.2019
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.65 1.56 1.65 1.58 -4.62 0 0
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 1.85 23.05.2019
Последна цена 1.65 15.11.2019
Максимална цена 2.08 25.06.2019
Минимална цена 1.45 11.11.2019
Процентно изменение -17.297  
Стойностно изменение -0.32  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.