..
Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 19.02.2020
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.35 1.34 1.34 1.34 -7.59 0 0
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 1.95 22.08.2019
Последна цена 1.34 19.02.2020
Максимална цена 1.99 22.08.2019
Минимална цена 1.33 17.12.2019
Процентно изменение -31.282  
Стойностно изменение -0.61  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.