..
Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 18.01.2021
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.85 1.85 1.85 1.85 -2.63 1.95 1.75
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 1.35 23.07.2020
Последна цена 1.85 18-01-2021
Максимална цена 1.9 15.01.2021
Минимална цена 1.26 10.08.2020
Процентно изменение +40.741  
Стойностно изменение 0.55  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.