..
Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 08.12.2022
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.84 1.84 1.84 1.84 -0.54 1.84 1.78
Статистика за период: 
EUBG
Начална цена 2.2 10.06.2022
Последна цена 1.84 08.12.2022
Максимална цена 2.24 15.06.2022
Минимална цена 1.77 28.11.2022
Процентно изменение -16.364  
Стойностно изменение -0.36