..
Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 16.04.2024
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.35 1.35 1.35 1.35 -2.17 1.37 1.34
Статистика за период: 
EUBG
Начална цена 1.79 17.10.2023
Последна цена 1.35 16-04-2024
Максимална цена 1.79 17.10.2023
Минимална цена 1.23 18.03.2024
Процентно изменение -24.581  
Стойностно изменение -0.44