..
Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 01.04.2020
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.08 1 1 1 -12.28 0 0
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 1.88 07.10.2019
Последна цена 1 01.04.2020
Максимална цена 1.88 07.10.2019
Минимална цена 0.75 24.03.2020
Процентно изменение -46.809  
Стойностно изменение -0.88  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.