..
Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 26.01.2022
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
2.4 2.3 2.4 2.39 -3.23 0 0
Статистика за период: 
EUBG
Начална цена 2.54 29.07.2021
Последна цена 2.4 26.01.2022
Максимална цена 2.6 29.07.2021
Минимална цена 1.9 29.09.2021
Процентно изменение -5.512  
Стойностно изменение -0.14