..
Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 21.09.2023
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.79 1.72 1.79 1.75 -0.56 0 0
Статистика за период: 
EUBG
Начална цена 1.43 05.04.2023
Последна цена 1.79 21.09.2023
Максимална цена 1.9 13.06.2023
Минимална цена 1.29 25.04.2023
Процентно изменение +25.175  
Стойностно изменение 0.36