..
Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 17.06.2021
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
2.56 2.56 2.56 2.56 +1.59 0 0
Статистика за период: 
EUBG
Начална цена 1.77 23.12.2020
Последна цена 2.56 17.06.2021
Максимална цена 2.78 20.01.2021
Минимална цена 1.7 29.12.2020
Процентно изменение +44.633  
Стойностно изменение 0.79