Комуникация и медии

Стоил Василев пред B2B magazine, Брой 15, Октомври 2010

Стоил Василев: В лизинговия сектор има стабилизиране при необслужваните вземания, но процентът все още е много висок

Пазарът на електромобили няма как да започне да се развива с бързи темпове без изградена инфраструктура, така че в момента той е по-скоро средносрочна перспектива, отколкото нещо, което предстои да се изгради в краткосрочен план, казва Мениджър "Бизнес развитие” в Евролийз Груп в интервю за b2b Magazine.


Стоил Василев е Мениджър "Бизнес развитие” в Евролийз Груп. Преди да се присъедини към Евролийз Груп, той е работил за "Лендмарк” (най-големият инвестиционен фонд за недвижими имоти в България) като Мениджър „Придобивания”  и за "Алфа Финанс Холдинг" като Мениджър „Активи и Пасиви”.  Стоил Василев има бакалавърска степен по „Финанси” и магистърска степен по „Финансов мениджмънт”.

Традиционно в лизинговия бизнес второто полугодие обикновено е по-силно като активност от първото. Прави ли изключение настоящата година?
Най-активните месеци при лизинговането на автомобили са пряко свързани с продажбата на активи. Обикновено най-силния сезон е през последното тримесечие на годината, което сега започва. Това е и причината да започнем активна рекламна кампания на няколко нови насочени към бизнеса продукти, като очакваме с това да увеличим продажбите и  пазарния дял на Евролийз Ауто през последното тримесечие.


На този етап фирмите все още се въздържат от инвестиции в дълготрайни активи, как ще се отрази това на бизнеса в лизинговия сектор?
Това е вярно за някои фирми, но за други не е. Стабилните фирми, които запазиха пазарните си дялове и дори ги увеличиха, разбраха, че сега е моментът за покупка на нов автомобил поради ниските цени и предприеха подобни стъпки. Евролийз Ауто успя да направи няколко сделки с такива клиенти и имаме както интерес, така и ресурс да финансираме добрите клиенти. Дори кампаниите, които стартираме  са насочени към клиенти, които са финансово-стабилни и имат добри перспективи.


Можем ли да приемем сигналите от предишното тримесечие за стабилизиране в необслужваните вземания в лизинговия сектор за тенденция?
Определено в сектора има стабилизиране при необслужваните вземания, коефициентът обаче все още е висок и ще отнеме време да се изчистят портфейлите на компаниите от тези договори и съответно активи. Евролийз Ауто успя да запази относително чист портфейла си от такива клиенти поради стриктната политика свързана с връщане на автомобила след определен срок от време при просрочие и последващата му реализация.


Кои фактори определят тенденциите в сектора през настоящата година?
Както винаги на пазара, на който ние оперираме, основният фактор е продажбата на нови автомобили. През настоящата година продължава да се наблюдава спад в продажбите, но Евролийз Ауто заедно с Авто Юнион, успя да разработи обща база за продажби и след интеграцията, компанията успя да увеличи пазарния си дял. Останалите фактори са свързани основно с намаляване на общия обем на пазара поради по-ниският размер нови сделки в сравнение с амортизацията на старите портфейли и нивото на просрочията, което за някои компании е наистина значително.


Данните сочат, че всеки шести купувач на кола на лизинг е изпитал затруднение с вноските. Възможно ли е все пак раздвижване в сектора и в какви срокове?
Както вече споменах, очакванията на Евролийз Ауто са пазара да се раздвижи тогава, когато се раздвижи пазара на автомобили. Не смятам, че затрудненията на старите клиенти ще повлияят на решението за покупка на новите такива. В момента основни клиенти са компании, които се възползват от ниските цени на автомобилите, които обикновено са си направили добре сметката и са преценили възможностите си правилно.

Част от автомобилните производители заявиха намерение да предприемат действия, с които да се повиши търсенето на електромобили с изгоден лизинг. Какво да очакваме в тази посока?
Ние и в момента сме готови да предложим изгоден лизинг на електромобили. За съжаление обаче пазарът на електромобили няма как да започне да се развива с бързи темпове без изградена инфраструктура за зареждане на батериите, така че това в момента изглежда по-скоро като средносрочна перспектива, отколкото като нещо, което предстои да се случи в краткосрочен план. Независимо от това всички лизинговите компании биха подкрепили подобни инициативи на автомобилните производители, тъй като те са свързани с основния бизнес на лизинговите компании без значение типа актив.

Какви нови продукти предвиждате за българския пазар?
В момента стартираме рекламните кампании на два нови продукта: „Сезонен лизинг” или най-общо казано клиентът изплаща най-голяма част от погасителната си вноска в най-силния сезон на бизнеса си и най-малко, когато не е активният сезон за бизнеса му. Очакваме този продукт да бъде много успешен при фирми, които имат сезонни колебания;
Друг нов продукт е „Лихва по мярка” при него клиентът получава по-нисък лихвен процент при по-висока първоначалната вноска. По този начин нашите клиенти ще имат възможност да избират между това да имат по-малко текущи разходи при по-нискък лихвен процент или по-високи такива, ако решат да си спестят малко пари от първоначалната вноска. До края на годината планираме да пуснем на пазара още няколко продукта съвместно с автомобилните дилъри от Авто Юнион.