Комуникация и медии

Успешно приключи процедурата по увеличението на капитала на Еврохолд България АД

Публикация от: 21.06.2007

Към последния срок за заплащане на издадените нови акции от Еврохолд България (20/06/2007 г) по набирателната сметка на дружеството в ING Bank бяха заплатени 99,96% от емитираните нови акции ( номинал 1 лев, емисионна стойност 3,35 лв). В резултат капиталът на компанията ще бъде увеличен с 12,5 млн. лв. – от 50 на 62,5 млн. лв.

Постъпилите общо средства в Еврохолд Бълагрия са в размер на 41,86 млн. лева. След извършеното увеличение собственият капитал на компанията надхвърля 100 млн. лв, a пазарната капитализация на Еврохолд България е в размер на 231 млн. лева.

Постъпилите средства изцяло гарантират успешното изпълнение на инвестиционната програма на дружеството.