Комуникация и медии

Консорциумът „Евро-финанс” АД - Адвокатско дружество „Събев и съдружници” – „Балканска консултантска компания” ООД е одобреният консултант по преструктурирането на „Булгартабак Холдинг” АД

Публикация от: 23.03.2007
Надзорният и Управителният съвети на Булгартабак Холдинг АД одобриха анекс с консорциума „Евро-финанс” АД - Адвокатско дружество „Събев и съдружници” – „Балканска консултантска компания” ООД към договора  за консултант при извършване на преструктурирането на „Булгартабак Холдинг” АД.

„Евро-финанс” АД и останалите членове на консорциума получиха мандат да изготвят документите, необходими за осъществяване на сделките за продажба на притежаваното от „Булгартабак-Холдинг” АД акционерно участие в капитала на четирите дружества за производство на тютюневи изделия („София-БТ” АД, „Благоевград-БТ” АД, „Пловдив-БТ” АД и „Слънце – Стара Загора-БТ” АД) и „Плевен-БТ” АД.

„Евро-финанс” АД бе част от консорциума, който успешно извърши продажбата на 67 % от капитала „Юрий Гагарин БТ” АД през м. октомври 2006 г. на обща стойност от 27.6 млн. лева.

Дружеството обяви одитираните си отчети за 2006 г., съгласно които размерът на чистата печалба е 710 000 лева спрямо 423 000 лева за 2005 г, или ръст от 70%.  На проведеното неотдавна Общо събрание на акционерите беше взето решение за отнасяне на цялата печалба за 2006г. в увеличение на собствения капитал на дружествто, което е и първата крачка за постигане на капиталовите изисквания за банков лиценз.

По предварителни разчети, през първото тримесечие на настоящата година, печалбата на „Евро-финанс” АД, част от групата на Еврохолд България АД,  ще надхвърли 440 000 лева.