Комуникация и медии

Увеличението на капитала на Еврохолд България АД приключи успешно

На 6 февруари 2017 година приключи успешно подписката за записване на акции от публичното предлагане на Еврохолд България АД.

Сумата, получена от записаните и напълно заплатени акции, е в размер на 34 000 000 лева, което представлява 40,05% от предложените права, при минимален праг за успех на емисията от 40%. Цялата сума е внесена от основния акционер Старком Холдинг АД.

Общо капиталът на компанията ще бъде увеличен от 127 345 000  на 161 345 000  лева. Предстои регистриране на увеличението в Търговски регистър, Централен депозитар, Комисията за финансов надзор и регистриране на новите акции за търговия на БФБ-София.