Комуникация и медии

Финансовата криза удари продажбите на автомобили у нас още през лятото

От: Мариян Йорданов
investor.bg

Асен Асенов e изпълнителен директор на Сектор автомобили в Еврохолд България. Председател на Управителния съвет на Евролийз Ауто от септември 2004. Асенов е и управляващ директор на Евролийз – Рент-а-кар – франчизант на Бъджет Рент-а-кар за територията на България. За периода 2002-2004 г. той е Главен счетоводител на Еврохолд България. Има магистърска степен по Счетоводство и бакалавърска степен по Международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство, София. Има диплома от лятна програма по MBA в областта на Международните счетоводни стандарти и международния бизнес от Университета по икономика, Виена.

- Г-н Асенов, вашите дилъри Еспас Ауто, Нисан София, Карго Експрес и Скандинавия моторс продават различни класове автомобили. В кой клас ръстът на продажбите на автомобили е най-голям?

В най-ниския клас е най-голям, т.е. при Дачия. По брандове след това са Опел и Нисан. За Дачия е обяснимо с изгодната цена и добрите продажби в провинцията.

- Какъв е ръстът при отделните марки спрямо миналата година?

Сравнявайки първите шест месеца на годината спрямо същия период на 2007 година, отчитаме намаление при SAAB и Renault. При останалите брандове ръстовете са: Nissan – 50%, Chevrolet – 13%, Dacia – 121%. Добавяйки и третото тримесечие на текущата година, съпоставено спрямо аналогичния период на 2007 година, регистрираме по-ниски проценти на нарастване при Nissan, Chevrolet и Dacia, но при Renault и SAAB е налице стабилизиране. Както виждате, световната финансова криза оказва влияние на продажбите на нови автомобили в България, като забавя темповете на растеж на продажбите през третото тримесечие.

- Планирате ли да предложите нови марки?

Да, предимно в средния клас. Смятаме тези автомобили за оптимизиран вариант между обем и печалба.

- Планирате ли да откриете нови изложбени центрове?

През първата половина на 2009 година ще бъдат открити три нови продажбено-сервизни центъра, един механичен и тенекеджийско-бояджиен, който ще обслужва и клиенти на Евроинс.

- Очаквате ли да закупите нови дилъри, например възползвайки се от затруднено тяхно положение?

Да, вече имаме преговори в тази област. Не е нужно да са в затруднено положение, за да инвестираме. Освен финансовото състояние, оценяваме пазарния дял и организационната структура.

- Развивате ли вече продажби на автомобили в Румъния или Македония, ако да, от българските дилъри ли се осъществяват те или имате дилъри в тези страни?

Имаме проекти за инвестиция в местни дилърства. Някои от тях в Румъния са в напреднала фаза. Продажбите ще се осъществяват чрез инвестиции в местни дилъри – не чрез българските такива.

- Има ли отражение от ипотечната криза върху бизнеса ви?

Да. Доколкото отлага, респективно намалява търсенето на нови автомобили. Клиентите по-трудно взимат решения, съобразяват се повече обстоятелства за бъдещите си планове.

- Подкрепяте ли идеята за еднакви акцизи за нови и стари коли?

Не. За съжаление, България не води активна политика за опазване на околната среда чрез ограничаване вноса на употребявани автомобили с високо ниво на вредни емисии. Имам предвид автомобилите с EURO2 и ЕURO3, които свободно се регистрират в страната. Освен това да не забравяме и вноса от Европа и Америка. Изравняването на акцизите за нови и стари коли ще увеличи още повече вноса на вторите, което е в разрез с нашия бизнес и опазването на околната среда.

- С поскъпването на долара, намалява ли интереса към американски коли?

Наистина ниският долар предизвика голям интерес към вноса на коли от Америка. Основен проблем обаче при тези коли е обслужването, тъй като европейските версии често не съвпадат с тези от другите региони и на практика сервизирането, респективно доставката на резервни части за тези коли е невъзможна в оторизираните дилъри. С поскъпването на долара и натрупаният негативен опит на собствениците, закупили внесени от Америка автомобили, интересът към тях несъмнено ще намалее.