Комуникация и медии

Комисията по Финансов Надзор вписа последваща емисия акции на Еврохолд България АД

Публикация от: 11.07.2007
На 11 юли 2007 г Комисията по Финансов Надзор вписа последваща емисия акции на Еврохолд България АД в размер на 12 495 050 лв, разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв всяка.  Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 50 002 586 лв. на 62 497 636 лв.