Комуникация и медии

Управителният съвет на Еврохолд България взе решение за свикване на общо събрание на дружеството на 27/11/2007 г, на което да бъде гласувано създаването на нова дъщерна компания EuroIns Insurance Group

Публикация от: 15.10.2007

На общото събрание ще бъде гласувано създаването на ново дъщерно дружество на Еврохолд България АД – EuroIns Insurance Group  (EuroIns IG), което да консолидира застрахователните операции на холдинга. Kапиталът на новата компания ще бъде формиран чрез апорт на акциите, които холдингът притежава в EuroIns Bulgaria, EuroIns Romania (Asitrans Asigurari) и ЗОК Св. Николай Чудотворец.

Целите на създаването на новия застрахователен холдинг, който ще бъде изцяло под контрола на Еврохолд България АД са:

1) EuroIns Insurance Group ще притежава всички характеристики на стратегически инвеститор в застрахователната дейност и ще ускори процеса за постигане на целите на Еврохолд България за 4 до 5% пазарен дял в общото застраховане в страните от Балканския регион в средносрочен период. Целите на Euroins IG са утвърждането на компанията като една от най – значимите регионални застрахователни групи.

2) EuroIns Insurance Group, която ще притежава единствено дъщерни застрахователни дружества, ще отговори в много по – голяма степен на завишените изисквания на регулативните органи (националните застрахователни надзори) към мажоритарните акционери в застрахователните компании. Практиката на застрахователните надзори в редица страни от ЕС, както и в много от страните в региона, толерира издаването на разрешения за притежаването на мажоритарни участия в застрахователни компании на инвеститори, които са застрахователни компании и/или застрахователни холдинги спрямо холдингите, които развиват финансова дейност ралична от застрахователната. Основната причина за това е много по–добрата възможност на регулатора за анализ на финансовото състояние на потенциалния стратегически инвеститор.

3) Чрез създаването на компанията се цели да се даде още по–голяма прозрачност на  финансовите отчети на застрахователната дивизия (най – голямата както по отношение на приходите, така и по отношение на реализираните печалби), като по този начин ще се постигне още по – голяма прозрачност и на отчетите на Еврохолд България. EuroIns Insurance Group ще изготвя консолидирани отчети, заверени от международен одитор, които ще включват само отчетите на дъщерните застрахователни компании и по този начин ще дават много по–детайлна финансова информация на инвеститорите и повече възможности за следене на всички по–важни финансови показатели, характеризиращи дейността на компаниите от групата.

4) Като самостоятелно обособена и фокусирана компания, EuroIns Insurance Group  ще има и много по–лесен достъп до международните капиталови пазари при необходимост от набиране на финансови ресурси за реализиране на бъдещи придобивания.

На общото събрание на Еврохолд България ще бъде разгледана и инвестиционната стратегия на Еврохолд България  в сектора застрахователна дейност.