Най-ликвидно публично дружество през 2007

В края на всяка година БФБ-София организира церемония по случай приключването на борсовата година като раздава отличия на най-изявилите се в различни категории: за най-голям оборот, най-голям брой сделки  и за най-голям принос в инвестиционното банкиране при инвестиционните посредници;  за най-професионално отразяване на пазара сред медиите и  за публичните компании, търгувани на БФБ – София – приз за най-ликвидно дружество на годината.

Еврохолд България АД получи награда в категорията за най-ликвидно дружество на 2007 г., заемайки второ място. Това е доказателство за правилната посока на работа и качество на постиженията на най-динамично развиващия се български холдинг.