Комуникация и медии

Търговският регистър вписа увеличението на капитала на ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП до 483 милиона лева

Капиталът на една от водещите застрахователни групи в Централна и Югоизточна Европа - ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП (ЕИГ) вече надхвърля 483 милиона лева, след като на 01.04.2016 г. Търговският регистър вписа неговото увеличение със 195.58 милиона лева.  

Към момента на вписването са внесени 65 милиона лева, които са използвани за увеличението на капитала на ЕВРОИНС РУМЪНИЯ с оглед дружеството да отговори на изискванията на европейската директива "Платежоспособност II". „ЕВРОИНС РУМЪНИЯ се развива все по-добре и очакваме да реализира положителен финансов резултат за приключилото първо тримесечие на годината. По предварителни данни за този период компанията отбелязва 14% ръст на премийния си приход при спад от над 5% на записания брой застрахователни полици. През последните няколко тримесечия отбелязваме стабилен ръст на цените на основните застрахователни продукти, които предлагаме на румънския пазар при намалена честота на щетимост и понижен размер на предявените щети", коментира изпълнителният директор на ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП Кирил Бошов. 

Според ръководството на ЕИГ в Румъния се наблюдава значително подобрение на всички основни индикатори, характеризиращи състоянието на застрахователния сектор. "Несъмнено това се дължи и на мерките, предприети от румънския  регулатор, една от които беше проверката на балансите на застрахователите. За съжаление, в България не наблюдаваме подобно развитие", каза още Кирил Бошов. Като компания с водещи позиции на българския пазар, ЕВРОИНС подкрепя проверката на балансите на застрахователите в страната и изразява разочарованието си, че се стигна до отлагането им, заради недоброто планиране на процеса от страна на застрахователния регулатор. 

ЕИГ увеличи капитала си със 195.58 милиона лева с решение на общо събрание на акционерите на 19 ноември 2015 г. Целта на емисията беше да се осигурят средства за финансиране на експанзията на холдинга и за подкрепа на неговите дъщерни компании в региона. През последните две години ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП придоби последователно "Интерамерикан", застрахователния бизнес на холандската Amchea в България, бизнеса на QBE в България и Румъния, както и дейността на "ХДИ Застраховане" в България.    

През февруари ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 27.7% ръст на годишна база на премийния си приход до 18.7 милиона евро. За първите два месеца на 2016 година приходите на застрахователния холдинг се увеличиха с 7.6% до 36.5 милиона евро.   
***
За ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП
ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП е една от най-големите независими застрахователни групи в Централна и Югоизточна Европа. Компанията оперира в седем страни в региона, има приблизително 7% пазарен дял в България, Румъния и Македония и над 1 200 служители. ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП е дъщерно дружество на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ – водеща българска компания, която оперира в Централна и Югоизточна Европа, с фокус върху върху небанковите финансови услуги и управлението на активи.  www.eurohold.bg