Комуникация и медии

Трима нови членове влизат в борда на Евроинс Иншурънс Груп

ЕБВР също ще има свой представител като миноритарен акционер 

София, 12 юли 2022 г. - Трима нови членове ще влязат в съвета на директорите на Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ), застрахователният подхолдинг на Еврохолд. Това са Тодор Данаилов, Кремена Патева и Прасун Сингхал.

Решението за новите членове на ЕИГ вече е входирано за одобрение в Комисията за финансов надзор (КФН), след което предстои гласуване от акционерите и вписване в Търговския регистър. С промяната членовете на борда ще станат общо шестима. В момента в него са Асен Христов, Кирил Бошов и Йерун Каръл Ван Лейуън. 

Прасун Сингхал е представител на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която през октомври 2021 г. придоби миноритарен дял от близо 10% в ЕИГ. Той е асоцииран директор по дяловите инвестиции в ЕБВР в централата на банката в Лондон. Има повече от 15 години опит в застрахователния сектор. Бил е вицепрезидент на Barclays Investment Bank и на поделението за инвестиционно банкиране на Citigroup. Има MBA от бизнес училището Стърн към Нюйоркския университет в САЩ и е инженер по електротехника и електроника от Индийския институт по технологии в Делхи. 

Тодор Данаилов е директор “Презастраховане" на ЕИГ и е в групата от над 20 години. Преминал е през всички нива на презастрахователната дейност на компанията и е бил също така член на надзорния съвет на Евроинс. Данаилов е бил и член на УС на Национално бюро на българските автомобилни застрахователи. Той е магистър по Застраховане и Актюерство от Стопанска академия “Д.А. Ценов” - Свищов. 

Кремена Патева е дългогодишен ръководител в структурата на ЕИГ и работи в компанията от близо 13 години. Тя е главен риск мениджър на застрахователния холдинг, а преди това е била актюер на Евроинс Живот и ръководител репортинг и актюерска дейност в Евроинс - Здравно осигуряване. Завършила е Приложна математика и има магистратура по Бизнес администрация и управление от Технически университет - София. 

С разширения борд ще изградим още по-добър поглед върху вземането на стратегически и оперативни решения в групата. Щастливи сме да приветстваме и г-н Прасун Сингхал като представител на ЕБВР. С негова помощ ще изпълняваме още по-ефективно стратегията си за развитие и разрастване и ще подобрим допълнително корпоративното управление на холдинга", коментира Кирил Бошов, главен изпълнителен директор на ЕИГ.