Комуникация и медии

До облигационерите на "Еврохолд България"

Публикация от: 28.06.2008

Общото събрание на облигационерите на „Еврохолд България”АД, насрочено за 27.06.2008 година не се състоя поради недостатъчен кворум.

Резервната дата за провеждане на събранието е 11.07.2008 година и ще бъде проведено, независимо от броя на присъстващите облигационери.