Комуникация и медии

Днес бяха продадени всички неизползвани права на Еврохолд България

Публикация от: 05.06.2007

На днешния открит аукцион за неизползваните права на Еврохолд България бе продадено цялото предложено количество от 2 950 905 броя.
Сделки бяха сключени на нива между 0,001 лв. и 0,05 лв., като средната цена на търга бе 0,006 лв. за право. Еврохолд България планира да увеличи капитала си от 50 млн. лв. на 62,5 млн. лв., чрез издаване на 12,5 млн. акции с емисионна стойност 3,35 лв. за акция. Издадени са 50 млн. права, като съотношението между издадените права и записаните акции е 4/1.
Крайната дата за записване на акции от увеличението е 20 юни, като то ще бъде успешно ако бъдат записани и платени най-малко 7,5 млн. акции.