Комуникация и медии

Американският инвестиционен фонд Firebird придоби 6% от акциите на Еврохолд България

Публикация от: 13.03.2007

На 13 Март, 2007 Американският инвестиционен фонд Firebird Avrora Fund, Ltd. (www.fbird.com) придоби 6% от акциите на Еврохолд България.

Firebird Management LLC управлява активи от над 3 милиарда долара, разпределени в осем фонда. Компанията е фокусирана върху инвестиции в страните от бившия Съветски Съюз и Източна Европа. Според Фонд Мениджърът на компанията Ian Hague: "Firebird придобива миноритарни участия в компании със силен мениджърски екип, солидна дългосрочна стратегия и изключителни възможности за раcтеж".

След транзакцията свободният търгуем обем акции на Еврохолд България (борсов код EUBG) достигна 30%.  Пазарната капитализация на компанията е в размер на 162 млн. лв.