Комуникация и медии

Кризата помогна на Евроинс да развие различни видове застраховки (в. Пари, 02.12.2009)

Какви са резултатите на застрахователния холдинг EIG за първите 9 месеца на 2009 г.?
- Резултатите надвишават планираните. Премийният приход нараства с 46% на годишна база и достига 84.4 млн. EUR. Основната причина за повишението е ръстът на дружествата в Румъния и Македония. И в двете компании успяхме да въведем схема на дистрибуция, която включва широка мрежа от регионални офиси и система за възнаграждения, свързана с постигнатите резултати. Внедрихме и обща презастрахователна политика.
Кои дружества в портфейла на холдинга се представиха най-силно през 2009 г.?
- Несъмнено това е компанията ни в Румъния, чийто премиен приход нараства със 111%, а пазарният й дял се повиши над два пъти. Не мога да не отбележа и успеха на здравноосигурителното ни дружество, което регистрира 89% нарастване на премията и тази година има положителен финансов резултат.
Какви са отраженията на кризата върху дейността и резултатите на EIG?
- Кризата попречи на плановете ни за развитие на автомобилната бизнес линия и на пълната реализация на синергията между автомобилния и застрахователния холдинг. Но ние използваме това време, за да развиваме останалите видове застраховки.
Сега започва кампанията по застраховката ГО, какви цели ще гоните при автомобилните застраховки?
- Ще продължим политиката на разумно определяне на тарифите в съответствие с поетия риск и разходите по застраховката. Целта ни е да запазим премийния приход на нивото от миналата година, като намалим броя на полиците. И вече сме показали, че постигаме целта си.
Чуват се и мнения, че по време на активната кампания по ГО компаниите може да намалят цената на полицата, за да привлекат нови клиенти или свеж капитал. Възможен ли е подобен сценарий и как евентуално сваляне на цената би се отразило на пазара?
- Това би могло да се случи само с компании, които предпочитат да решат проблема с паричните си ресурси в краткосрочен план, а забравят за дългосрочните негативни ефекти. Вярвам, че това няма да се случи през кампанията тази година, тъй като Комисията за финансов надзор предприема сериозни мерки още от началото на 2009 г., а още повече през последните месеци, и тези мерки неминуемо ще охладят страстите на пазара.
Това ли е най-силно застъпеният продукт в портфейла на Евроинс?
- Застраховката ГО не само не е най-силно застъпеният продукт, но и нейният дял в приходите на Евроинс намалява с всяка изминала година. Дружеството предлага всички продукти от общото застраховане, обновява ги непрекъснато и увеличава техния дял. Това става възможно благодарение на усилията на експертите, които имат богат опит в застраховането. Така успяваме да отговорим на потребностите на пазара.
Данните на КФН показват, че премията по полицата ГО е недостатъчна.
Защо според вас този продукт продължава да е на загуба?
- Това се дължи на криворазбраната либерализация на пазара от всички участници в него. Като пример може да се посочат действията на Комисията за защита на конкуренцията, както и опитът да се прехвърли социалната функция на държавата върху застрахователите. Добре би било и да се засили контролната функция на органите на МВР.
Къде предпочитат да инвестират застрахователните компании като цяло и Евроинс в частност?
- Фактът, че финансовата криза не успя да окаже такова силно отрицателно влияние, каквото оказа върху банките, е ясен показател, че застрахователите са по-консервативни. Те инвестират по-голямата част от резервите си в нискорискови инструменти, като държавни ценни книжа и облигации.
Какви са очакванията ви за резултатите в края на 2009 г. за Евроинс и EIG?
- Очаквам групата да постигне премиен приход от 120 млн. EUR, както и да подобри нетния си финансов резултат в сравнение с предходната година. Oчаквам и подобрение на бизнес климата, повишаване на доходите на населението, а оттам и по-добри условия за развитие на застрахователния бизнес през следващата година.

Визитка
Коя е Златолина Мукова
Златолина Мукова има над 15-годишен опит в областта на стопанското управление и финансовия мениджмънт. Тя се присъединява към ръководния екип на ЗД Евроинс АД в началото на 2007 г. като зам. главен изпълнителен директор и зам.-председател на УС. През 2008 г. е избрана за изпълнителен директор и зам.-председател на СД на Евроинс Иншурънс Груп АД и председател на УС на ЗД Евроинс АД.
Кариерата й включва редица ръководни длъжности в обществения и частния сектор. Златолина Мукова беше заместник-министър на транспорта и съобщенията в правителството на Симеон Сакскобургготски. Завършва Транспортния факултет на Техническия университет в София, има магистърска степен по икономика от УНСС и сертифицирана диплома по счетоводство и финанси от Асоциацията на експерт-счетоводителите, Великобритания.

Мария Веромирова